Urbison

CONTACT

[recaptcha size:compact]

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC URBISON DESIGN & TECHNOLOGY SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este stocarea de informații personale în vederea inițierii contactului și dialogului, transmiterea de materiale de reclamă și publicitate, oferirea de servicii de comunicații electronice.
Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a intra în contact cu echipa URBISON.

Contact

S.C. URBISON Design & Technology S.R.L.
Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 25C, Ploiești – Prahova, ROMÂNIA
J29/2066/2017, cod fiscal 38083313
office@urbison.ro
+40 766 102 890